dilluns, 29 d’abril de 2013

Tipus d'energia

Energia elèctrica

És l’energia que tenen les partícules amb carga elèctrica quan es mouen en la mateixa direcció formant un corrent elèctric.


                    Font


Per il·luminar la classe, una habitació, el carrer de nit utilitzem energia elèctrica, que arriba a les bombetes mitjançant un conductor elèctric (el cable). Els electrodomèstics que tenim a casa fan servir aquest tipus d’energia per funcionar: la rentadora, la torradora, la batedora... 
Energia química

Les diverses substàncies que ens envolten estan formades per petites partícules anomenades àtoms, aquests àtoms estan lligats per forces que els mantenen units, enllaçats. Aquesta energia que manté els àtoms enllaçats s’anomena energia química.
                                                  Font


Quan es formen o es trenquen aquests enllaços s’allibera l’energia d’ells al medi, o s’absorbeix energia del medi, s’ha produït una reacció química.

Podem trobar energia química en els aliments que mengem, els combustibles que mouen els cotxos, escalfen ca nostra, o fem servir a la cuina. Les bateries o piles de mòbils, rellotges, calculadores, en els focs artificials,etc

                 Font    Font                   Font   FontEnergia nuclear

Aquesta energia s’emmagatzema en el nucli dels àtoms. I es manifesta quan té lloc una reacció nuclear. Hi ha dos tipus de reaccions nuclears: de fusió nuclear i de fissió nuclear.La fissió nuclear: és un procés en el qual es trenquen els nuclis atòmics (d’urani, plutoni, ...) alliberant-se enormes quantitats d’energia, justament l’energia que mantenia unit el nucli. Aquest procés és el que s’utilitza en les centrals nuclears. 


La fusió nuclear: és un procés en el qual s’ajunten nuclis lleugers per formar nuclis pesats i també s’allibera gran quantitat d’energia.


Font

Energia tèrmica

Està relacionada amb el moviment de les partícules que componen un cos. Quant major sigui el moviment d’aquestes partícules major serà la seva energia tèrmica.


L’energia tèrmica està relacionat amb la temperatura. Quan major sigui la temperatura major serà també el moviment de les partícules que el formen.
La transferència d’energia tèrmica entre cossos que es troben a diferent temperatura es denomina calor.

Energia lluminosa, electromagnètica o radiant

És la que presenten les ones electromagnètiques com la llum visible, la radiació ultraviolada, la radiació infraroja, els raigs X, la radiació gamma, les ones de radio, les microones...

La radiació electromagnètica transporta energia per l’espai sense necessitat de que hi hagi un mitjà material, es a dir, es pot transmetre pel buit.